Započeti radovi na izradi proizvodne hale za potrebe firme TEHNO AS d.o.o. Vrnjačka Banja