U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja montirani naši Tuneli za dezinfekciju ljudi