Tuneli za dezinfekciju ljudi – ustanove kojima su namenjeni