TTM Control – uređaj sa više beskontaktnih funkcija