Savremen način evidencije zaposlenih korišćenjem TTM Control uređaja