Proizvodna linija za autodelove izrađena za potrebe kompanije FIAT – FCA Srbija d.o.o. Kragujevac