Proizvodna hala TTM SYSTEM-a napravljena za potrebe kompanije FLUIDOTEHNIC d.o.o. Vrnjačka Banja