Dezinfekciona kapija za vozila


Naziv proizvoda

Dezinfekciona kapija za vozila


Opis proizvoda

Dezinfekcioni prolaz za vozila služi za potpunu dezinfekciju spoljašnjosti vozila prilikom ulaska ili izlaska u prostor gde je potrebno sprečiti kontaminaciju. Potpuno orošavanje, odnosno dezinfekcija vozila, se vrši obostrano do visine 5 metara tako da se prolazi mogu koristiti za sva putnička, komercijalna i teretna vozila.

Karakteristike proizvoda

Dezinfekcione kapije za vozila se isporučuju kao kompletan sistem za dezinfekciju i u njega je uključeno:


  • stabilna konstrukcija visine 5 metra sa pravilno raspoređenim unakrsnim mlaznicama,
  • spojna veza za napajanje stubova,
  • cisterna za dezinfekciono sredstvo zapremine 1.000 litara,
  • pumpe visokog pritiska za napajanje mlaznica,
  • kompletna elektronika za regulaciju sistema za dezinfekciju.

Brzina prolaska vozila kroz dezinfekcione kapije je 10 do 15 km/h. Za dezinfekciju jednog vozila je potrebno 3 do 10 sekundi.

Ugradnja i način isporuke dezinfekcionih kapija za vozila

Za montažu dezinfekcione kapije za vozila je potrebno obezbediti betonsku ili asfaltnu površinu minimalne širine 4 metara i strujni priključak od 220 V.

Za pojedinačne porudžbine dezinfekcionih kapija za vozila rok za isporuku je 10 radnih dana, dok se za zbirne porudžbine u roku od 10 dana mogu isporučiti 2 do 5 kompleta dezinfekcionih kapija za vozila.