Prepoznavanje lica – prednosti korišćenja uređaja TTM Control