Tuneli za dezinfekciju

3 januara, 2022

Garantni rok za proizvode TTM System-a

TTM System, pored proizvodnje u sopstvenim pogonima i prodaje dezinfekcionih proizvoda, nudi i kompletnu logistiku kupcima. Ona podrazumeva isporuku i montažu dezinfekcionih proizvoda, kao i sve potrebne radove u garantnom roku. TTM System nudi kupcima Tunela za dezinfekciju garantni rok za kupljeni proizvod u trajanju do 12 meseci. U tom vremenskom periodu vršimo sve potrebne radove, kako bi dezinfekcioni proizvod nesmetano funkcionisao. Takođe za naš dezinfekcioni proizvod Tuneli za dezinfekciju (dezinfekcioni tuneli za prolaz ljudi) se nudi garancija u roku od 12 meseci od dana kupovine proizvoda. U tom vremenskom periodu vršimo sve potrebne radove, kako bi Tunel za dezinfekciju ljudi nesmetano i sigurno funkcionisao.
21 decembra, 2021

Tunel za dezinfekciju ljudi – zašto ga preporučujemo

Tunel za dezinfekciju ljudi je dezinfekcioni proizvod koji omogućava sigurnu i potpunu dezinfekciji osoba (kose, odeće, obuće) u uslovima kada je dezinfekcija neophodna, bez ikakvih štetnih posledica. Dezinfekcioni tuneli za ljude se postavljaju na ulazima u objekat kod kog je neophodno da svi koji u njega uđu budu dezinfikovani. Vreme potrebno za dezinfekciju je 2 do 5 sekundi. Dezinfekcionim tunelima za prolaz ljudi se vršiti dezinfekcija zaposlenog osoblja ili svih onih koji ulaze u prostor koji mora biti propisno dezinfikovan. Tuneli za dezinfekciju ljudi se iz tog razloga postavljaju na sam ulaz u objekat. Tunel za dezinfekciju ljudi je dezinfekcioni proizvod, koji ima veliki učinak u smislu dezinfekcije i sprečavanja širenja zaraze, te ga preporučujemo prvenstveno iz tog razloga.
14 decembra, 2021

Naši proizvodi namenjeni dezinfekciji

Ponuda TTM System-a u pogledu dezinfekcionih proizvoda, je tako kreirana da obezbeđuje potpunu i sigurnu dezinfekciju, a upotreba dezinficijenasa se preporučuje za svaki proizvod, kako bi učinak bio maksimalan. Svi proizvodi za dezinfekciju se rade u proizvodnim pogonima TTM System-a i osnovne karakteristike proizvoda su brzi rokovi isporuke, pristupačne cene, jednostavna upotreba i potpuna sigurnost prilikom upotrebe za sve kupce dezinfekcionih proizvoda. Dezinfekciona sredstva koja preporučujemo za korišćenje u našim dezinfekcionim proizvodima su: benzalkonijum hlorid (alkil-dimetil-benzil-amonijum-hlorid) u koncentraciji 0,05% i sredstva na bazi zeolita sa jonima srebra. TTM System ima dve grupe proizvoda za dezinfekciju: dezinfekcioni proizvodi za ljude i vozila (dezobarijere, Tuneli za dezinfekciju ljudi i Kapije za dezinfekciju vozila), hemija za dezinfekciju ruku, podova, radnih površina i vozila.
7 decembra, 2021

Šta je dezinfekcioni proizvod TTM System-a Tunel za dezinfekciju ljudi

Tunel za dezinfekciju ljudi je dezinfekcioni proizvod firme TTM System, koji omogućava potpunu i pri tome bezbednu dezinfekciji osoba u uslovima kada je dezinfekcija ljudi neophodna. Tuneli za dezinfekciju ljudi mogu da se koriste preventivno ili kada je već nastupila potreba da se zaraženi dezinfikuju. Upotrebom našeg Tunela za dezinfekciju ljudi se obezbeđuje visok nivo zaštite svih vrsta objekata od unošenja zaraza prilikom ulaska ljudi u njih. Dezinfekcija ljudi (kose, odeće i obuće) se vrši prolaskom kroz Tunel za dezinfekciju ljudi. Tunel za dezinfekciju ljudi je naš dezinfekcioni proizvod koji omogućava potpunu i pri tome bezbednu dezinfekciji osoba u uslovima kada je dezinfekcija ljudi neophodna. Vreme potrebno za dezinfekciju ljudi na ovaj način je 2 do 5 sekundi.
30 novembra, 2021

Garantni rok na naše proizvode za dezinfekciju

TTM System nudi i kompletnu logistiku kupcima za kupljene proizvode. Ona podrazumeva isporuku i montažu dezinfekcionih proizvoda, kao i sve potrebne radove u garantnom roku. TTM System nudi kupcima Tunela za dezinfekciju garantni rok za kupljeni proizvod u trajanju do 12 meseci. U tom vremenskom periodu vršimo sve potrebne radove, kako bi dezinfekcioni proizvod nesmetano funkcionisao. takođe za naš dezinfekcioni proizvod Tuneli za dezinfekciju (dezinfekcioni tuneli za prolaz ljudi) se nudi garancija u roku od 12 meseci od dana kupovine proizvoda. U tom vremenskom periodu vršimo sve potrebne radove, kako bi Tunel za dezinfekciju ljudi nesmetano i sigurno funkcionisao.