TTM Control

21 decembra, 2021

TTM Control – o načinu rada uređaja

TTM Control je naš inovativni proizvod, jedinstven na domaćem tržištu i u potpunosti prilagođen njegovim aktuelnim zahtevima. TTM Control uređaj čine: mehanički (metalni) nosač sa ekranom i kamerom, ugrađeni beskontaktni medicinski senzor za tačno merenje temperature, program za otkrivanje maski i prepoznavanje lica, prateći softver za korisnike uređaja i dostavljanje potrebnih informacija (izveštaja), baza podataka za skladištenje lica velikog kapaciteta, sa mogućnošću praćenja podataka. Način rada TTM Control uređaja je vrlo jednostavan – podrazumeva postavljanje uređaja ispred željenog objekta i korišćenje pratećeg softvera, koji omogućava vršenje više funkcija zajedno ili neke od njih pojedinačno, zavisno od potrebe klijenta.
21 decembra, 2021

TTM Control – o funkcijama uređaja

TTM System ima u svojoj bogatoj ponudi i beskontaktni, multifunkcionalni uređaj koji omogućava beskontaktno merenje temperature, beskontaktnu detekciju nošenja zaštitnih maski i prepoznavanje i očitavanje lica, takođe bez kontakta. Izbor funkcija TTM Control, našeg inovativnog i multifunkcionalnog uređaja, zavisi od potreba kupaca proizvoda. TTM Control se postavlja na ulazu u objekat, kao celovit mehanički i softverski sistem, koji omogućava vršenje svih funkcija istovremeno u veoma kratkom roku za veliki broj ljudi sa veoma visokim nivoom pouzdanosti kod svake funkcije (merenje temperature, detekcija nošenja maski i prepoznavanje lica).
14 decembra, 2021

Prepoznavanje lica

TTM Control je multifunkcionalni, beskontaktni uređaj, koji u sebi objedinjuje više mogućnosti, među kojima je i prepoznavanje lica u realnom vremenu. Prepoznavanje lica se vrši u veoma kratkom vremenskom periodu uz potpunu bezbednost za sve korisnike TTM Control uređaja, kao i za lica čije prepoznavanje lica se vrši. Prepoznavanje lice je od značaja za objekte gde se vrši evidencija zaposlenih, uz želju da se izbegnu sve manipulacije kartičnim sistemima za evidenciju radnika. Druga grupa korisnika TTM Control uređaja za prepoznavanje lica su korisnici koji imaju potrebu kontrole pristupa objektima. Funkcija prepoznavanja lica TTM Control uređaja je moguća i ukoliko osoba nosi zaštitnu masku. Ovakav način rada TTM Control-a je moguć zbog sofisticiranosti senzora i softvera koji su sastavni delovi uređaja.
14 decembra, 2021

TTM Control – uređaj za kontrolu pristupa objektima

Za sve objekte kojima je neophodna identifikacija lica onih osoba kojima je zabranjen odnosno dozvoljen pristup (kontrola pristupa objektima) rešenje koje TTM System nudi je upotreba TTM Control uređaja, koji između ostalih ima i funkciju beskontaktnog prepoznavanja odnosno identifikacije lica. TTM Control je uređaj dizajniran tako da može sigurno izvršiti prepoznavanje i očitavanje lica prilikom ulaska ljudi u određeni objekat. TTM Control, pored nosača sa kamerama, ima i vrlo složen i sofisticiran softver, koji funkciju prepoznavanja lica omogućava i na taj način sprečava svaki vid manipulacije sistemom ulaska u objekat. Kako bi ova funkcija bila moguća, neophodno je prethodno u bazu podataka programa za prepoznavanje lica učitati lica osoba čiji ulazak u objekat je dozvoljen.
7 decembra, 2021

Održavanje TTM Control uređaja

TTM Control je inovativni proizvod, firme TTM System, koji je jedinstven na domaćem tržištu i u potpunosti prilagođen njegovim aktuelnim zahtevima. TTM Control je multifunkcionalan, beskontaktan uređaj, koji objedinjuje u sebi sledeće funkcija: merenje telesne temperature, detekcija nošenja zaštitnih maski, prepoznavanje lica i očitavanje lica, kontrola pristupa na osnovu prepoznavanja i očitavanja lica. TTM System svim svojim kupcima TTM multifunkcionalnog i beskontaktnog uređaja obezbeđuje održavanje tomom perioda upotrebe uređaja. TTM Control za beskontaktno merenje temperature, detekciju nošenja zaštitne maske i prepoznavanje lica sa pratećim softverom se može koristiti kao dvojaki sistem, od čega zavisi i način njegovog održavanja.