Krovni sistemi

12 oktobra, 2021

Krovni metalni sistemi – metalne konstrukcije

Krovne metalne konstrukcije su deo ponude TTM System-a iz grupe proizvoda Metalne konstrukcije. Krovne metalne konstrukcije su montažno-demontažni krovni sistemi izrađeni od aluminijuma, gvožđa i čelika u vidu metalnih elemenata (greda, stubova i nosača), koji se sklapaju na mestu korišćenja krovnog sistema. Krovne metalne konstrukcije se izrađuju u proizvodnom pogonu firme TTM System u skladu sa projektom koji odgovara propisanim standardima, a po svojim upotrebnim karakteristikama i individualnom zahtevu kupca.
21 septembra, 2021

Ponuda montažno-demontažnih objekata i ostalih metalnih konstrukcija

Metalne konstrukcije, koje izrađuje TTM System, se rade kao: hale, garaže, krovovi, nadstrešnice, ograde i metalni nameštaj. Metalne konstrukcije se rade i na zahtev klijenta, te je njihova proizvodnja strogo prilagođena pojedinačnim potrebama kupaca. Metalne konstrukcije, koje se izrađuju u proizvodnom pogonu TTM System-a, a sklapaju na mestu predviđenom za upotrebu, ne zahtevaju nikakve građevinske, niti druge dozvole.
27 oktobra, 2020

Faze izrade metalnih konstrukcija

Kako se metalne konstrukcije (hale, metalni objekti, krovne i garažne metalne konstrukcije) rade na zahtev klijenta, prva faza njihove izrade je kreiranje idejnog i projektnog rešenja u skladu sa namenom objekta i prostorom gde će biti korišćen. Druga faza podrazumeva izradu metalnih delova (elemenata metalne konstrukcije) u pogonima TTM System-a. Treća faza izrade je montiranje odnosno sklapanje metalnih elemenata (delova) konstrukcije u gotov proizvod. Sklapanje se vrši na mestu gde će metalna konstrukcija biti i korišćena. Po sklapanju metalne konstrukcije u gotov proizvod, vrši se njegova konačna provera, od strane stručnog tima TTM System-a, pre korišćenja metalne konstrukcije.