Kapije za dezinfekciju vozila

21 septembra, 2021

Dezinficijensi i načini dezinfekcije

Dezinficijensi su hemijska sredstva koja moraju biti ispitana i registrovana, a kojima se vrši dezinfekcija. Dezinficijensi su koncentrisana jedinjenja, odnosno materije koje uklanjaju bakterije sa kože ili predmeta. Dezinficijensi ubijaju mikroorganizme i baktericidna su sredstva. Zavisno od vrste dezinficijensa i željene namene, treba voditi računa o izboru dezinficijensa koji će se koristiti, kako bi zadovoljio svoju primarnu namenu – što bolje dezinfekciono dejstvo bez štetnosti po čoveka i okolinu i neželjenih efekata. Načini dezinfekcije zavise od predmeta dezinfekcije. Za dezinfekciju ljudi i vozila, koje su veoma važne u trenutnim okolnostima, TTM System nudi adekvatne i bezbedne proizvode sa visokim učinkom: Tunel za dezinfekciju ljudi (kosa, odeća i obuća) i Kapiju za dezinfekciju vozila (spoljašnja dezinfekcija vozila). Dezinfekcija površina, radnih prostora, predmeta i ruku je takođe moguća upotrebom nekih od proizvoda TTM System-a iz grupe Hemija za dezinfekciju.
7 septembra, 2021

Koje proizvode za potpunu dezinfekciju vozila nudimo

U cilju potpune dezinfekcije unutrašnjosti i spoljašnjosti vozila, TTM System je proizveo dezinfekcione proizvode, koji to omogućavaju na bezbedan i veoma efikasan način. Proizvod za spoljašnju dezinfekciju vozila, koji nudi TTM System, je Kapija za dezinfekciju vozila. Za potpunu unutrašnju dezinfekciju vozila se nudi više vrsta proizvoda iz grupe Hemija za dezinfekciju.
17 avgusta, 2021

Redovna i potpuna dezinfekcija vozila – Kapija za dezinfekciju vozila

Kod pojedinih vrsta delatnosti je dezinfekcija vozila neophodna, kako bi se proces daljeg rada zaštitio od eventualnih nečistoća i ispunili propisani standardi za tu oblast rada (zaštita, prevencija širenja zaraze, sigurnost proizvodnje u cilju ispravnosti proizvoda). Redovna i potpuno dezinfekcija vozila je moguća upotrebom Kapije za dezinfekciju vozila TTM System-a.
10 avgusta, 2021

Kapija za dezinfekciju vozila – proizvod namenjen potpunoj dezinfekciji spoljašnjosti vozila

Dezinfekcioni prolaz za vozila služi za potpunu dezinfekciju spoljašnjosti vozila prilikom ulaska ili izlaska u prostor gde je potrebno sprečiti kontaminaciju. Potpuno orošavanje, odnosno dezinfekcija vozila, se vrši obostrano do visine 5 metara. Kapija za dezinfekciju vozila se postavlja na ulaz objekta namenjenog prolazu vozila, kako bi se osigurala dezinfekcija vozila i na taj način sprečilo unošenje zaraze u objekte u koje vozila dalje ulaze. Potpuno orošavanje, odnosno dezinfekcija vozila, se vrši obostrano do visine 5 metara, tako da se prolazi mogu koristiti za sva putnička, komercijalna i teretna vozila. Brzina prolaska vozila kroz dezinfekcione kapije je 10 do 15 km/h. Za dezinfekciju jednog vozila je potrebno 3 do 10 sekundi. Kako se Dezinfekcione kapije za vozila mogu koristiti za dezinfekciju svih tipova vozila, imaju veoma široku upotrebu na tržištu, posebno kod onih kompanija i institucija, ustanova koje imaju veliki vozni park: zdravstvene ustanove, taksi udruženja, proizvodne kompanije, distributeri, javni prevoznici.
3 avgusta, 2021

Garantni rok za naše proizvode

TTM System nudi kupcima Tunela za dezinfekciju garantni rok za kupljeni proizvod u trajanju do 12 meseci. U tom vremenskom periodu vršimo sve potrebne radove, kako bi dezinfekcioni proizvod nesmetano funkcionisao. takođe za naš dezinfekcioni proizvod Tuneli za dezinfekciju ljudi (Dezinfekcioni tuneli za prolaz ljudi) se nudi garancija u roku od 12 meseci od dana kupovine proizvoda. U garantnom roku vršimo sve potrebne radove, kako bi Tunel za dezinfekciju ljudi nesmetano i sigurno funkcionisao.