Kapije za dezinfekciju vozila

24 novembra, 2020

Dezinfekcija vozila našim proizvodom

Kapija za dezinfekciju vozila služi za potpunu dezinfekciju spoljašnjosti vozila prilikom ulaska ili izlaska u prostor gde je potrebno sprečiti kontaminaciju. Dezinfekciona kapija za vozila je tako napravljena da omogućava dezinfekciju svih vrsta vozila u svim sferama poslovanja: industrija (ulazak vozila), proizvodnja i tržišta hrane, svi poslovni kompleksi, ulaz za vozila na aerodrome, ulaz za autobuska stajališta, bolnice i sve ostale zdravstvene ustanove.
17 novembra, 2020

Šta su kapije za dezinfekciju vozila

Dezinfekcioni prolaz za vozila je jedan od naših dezinfekcionih proizvoda. Dezinfekcioni prolaz za vozila služi za potpunu dezinfekciju spoljašnjosti vozila prilikom ulaska ili izlaska u prostor gde je potrebno sprečiti kontaminaciju. Potpuno orošavanje, odnosno dezinfekcija vozila, se vrši obostrano do visine 5 metara tako da se prolazi mogu koristiti za sva putnička, komercijalna i teretna vozila.
10 novembra, 2020

Dezinfikovanje vozila – obavezna mera u suzbijanju zaraze

Upotrebom Dezinfekciona kapija za vozila na visokofrekventnim mestima efikasno se sprečava kontaminacija u prostorima i objektima u koja vozila ulaze. Cilj primene našeg dezinfekcionog proizvoda za vozila je potpuna, sigurna i efikasna spoljašnja dezinfekcije svih prevoznih sredstava kojima se vrši prevoz ljudi, pošiljke životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla.
3 novembra, 2020

Kako našim proizvodima potpuno dezinfikovati spoljašnjost i unutrašnjost vozila

Spoljašnost bilo koje vrste vozila (putnička, komercijalna i teretna) je moguće u potpunosti dezinfikovati korišćenjem naše Kapije za dezinfekciju vozila. Kapija za dezinfekciju vozila je tako dizajnirana da na vrlo brz način može da se izvrši dezinfekcija spoljašnjosti vozila jednostavnim prolaskom kroz Kapiju za dezinfekciju vozila u trajanju od samo par sekundi (optimalno vreme 3 do 10 sekundi). Unutrašnjost vozila se može dezinfikovati primenom naše hemije za dezinfekciju, i to HEMO-SEPT RR i HEMO-SEPT KR1X5. Pranjem podova i ostalih površina u vozilu ovim našim proizvodima iz grupe Hemija za dezinfekciju, osigurava se potpuna dezinfekcija unutrašnjosti vozila.
22 oktobra, 2020

Kako pravilno dezinfikovati vozila našim Dezinfekcionim kapijama za vozila

Dezinfekciona kapija za vozila se postavlja na ulaz objekta namenjenog prolazu vozila, kako bi se osigurala dezinfekcija vozila i na taj način sprečilo unošenje zaraze u objekte u koje vozila dalje ulaze. Dezinfekciona kapija za vozila se montira kao već kompletan sistem za dezinfekciju. Da bi dezinfekcija vozila bila pravilna i potpuna, potrebno je da brzina prolaska vozila kroz Dezinfekcione kapije bude od 10 do 15 km/h. Za dezinfekciju jednog vozila potrebno je samo 3-10 sekundi, kao vreme trajanja prolaska vozila kroz kapiju.