Hemija za dezinfekciju

21 septembra, 2021

Dezinficijensi i načini dezinfekcije

Dezinficijensi su hemijska sredstva koja moraju biti ispitana i registrovana, a kojima se vrši dezinfekcija. Dezinficijensi su koncentrisana jedinjenja, odnosno materije koje uklanjaju bakterije sa kože ili predmeta. Dezinficijensi ubijaju mikroorganizme i baktericidna su sredstva. Zavisno od vrste dezinficijensa i željene namene, treba voditi računa o izboru dezinficijensa koji će se koristiti, kako bi zadovoljio svoju primarnu namenu – što bolje dezinfekciono dejstvo bez štetnosti po čoveka i okolinu i neželjenih efekata. Načini dezinfekcije zavise od predmeta dezinfekcije. Za dezinfekciju ljudi i vozila, koje su veoma važne u trenutnim okolnostima, TTM System nudi adekvatne i bezbedne proizvode sa visokim učinkom: Tunel za dezinfekciju ljudi (kosa, odeća i obuća) i Kapiju za dezinfekciju vozila (spoljašnja dezinfekcija vozila). Dezinfekcija površina, radnih prostora, predmeta i ruku je takođe moguća upotrebom nekih od proizvoda TTM System-a iz grupe Hemija za dezinfekciju.
14 septembra, 2021

Proizvod EKO – STERIL iz naše ponude sredstava Hemija za dezinfekciju

Hemija za dezinfekciju, iz naše ponude, je višenamenska i obuhvata proizvode za dezinfekciju ruku, dezinfekciju radnih površina, dezinfekciju podova i dezinfekciju vozila (dezinfekcija unutrašnjosti vozila). EKO – STERIL, univerzalno dezinfekciono deterdžentno sredstvo, je koncentrisan rastvor za pranje i dezinfekciju: vodootpornih podova, opreme u prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, javnim ustanovama i domaćinstvu.
14 septembra, 2021

Istorijat poslovanja firme TTM System

Firma TTM System ima dugu istoriju uspešnog poslovanja. Sa radom je počela 1991. godine kao mala, porodična firma pod nazivom METAL Gračac, čija je delatnost bila vezana za izradu i trgovinu različitih tipova metalnih proizvoda. Tokom svog perioda poslovanja, delatnost se konstantno širila i unapređivala u skladu sa promenama na tržištu i zahtevima kupaca. Osnivanjem ortačkog društva DM COMPANY i njegove vlasničke transformacije, objedinjuje se poslovanje nekoliko “ćerki” firmi u jednu, koja danas posluje pod nazivom TTM SYSTEM. Danas je TTM SYSTEM firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda za dezinfekciju, koji obuhvataju: dezinfekcione barijera za obuću, dezinfekcione kapije za ljude i dezinfekcione tunele za vozila. Pored toga, naš prodajni asortiman čine i hemija za dezinfekciju ruku, radnih površina, podova i vozila, kao i najrazličitiji tipovi metalnih konstrukcija, od montažno-demontažnih do metalnih ormana, kao zaseban segment našeg poslovanja. Inovativnost poslovanja naše firme se ogleda u tome što proizvodnju i prodaju brzo i efikasno prilagođavamo aktuelnim dešavanjima i potrebama kupaca, kreirajući nove proizvode poput multifunkcionalnog uređaja TTM Control, namenjenog merenju temperature, detekciji nošenja zaštitne maske i prepoznavanja lica.
7 septembra, 2021

Dezinfekcija prostora upotrebom naših proizvoda

Dezinfekcija prostora obuhvata dezinfekciju radnih površina i podova. Hemijska dezinfekcija radnih površina i podova je neophodna kako bi se u željenom prostoru izvršila zaštita od dejstva neželjenih i štetnih mikroorganizama. Upotrebom hemije za dezinfekciju prostora (radnih površina i podova) TTM System-a se osigurava bezbedna i vrlo efikasna higijena prostora. TTM System nudi više sredstava za dezinfekciju unutrašnjosti radnog prostora iz grupe proizvoda Hemijska sredstva za dezinfekciju. Korišćenjem naše hemije za dezinfekciju moguće je u potpunosti dezinfikovati unutrašnjost radnog prostora odnosno radne površina, opremu i podove.
31 avgusta, 2021

Hemija za dezinfekciju – vrste proizvoda iz naše ponude

Hemija za dezinfekciju ruku, radnih površina, podova i vozila je deo našeg asortimana iz grupe dezinfekcionih proizvoda. Nudimo, iz ove grupe proizvoda, sledeće: univerzalno dezinfekciono deterdžentno sredstvo, rastvor za dezinfekciju i pranje podova, radnih površina, predmeta i opreme, sredstvo za dezinfekciju ruku i dezinfekciju površina. Naša hemija za dezinfekciju ima široku primenu – pogodna je za upotrebu u zdravstvenim ustanovama, bankama, poslovnim prostorijama, kancelarijama, hotelima, bolnicama, školama, državnim institucijama, najrazličitijim industrijskim objektima.