Funkcija TTM Control

5 oktobra, 2021

Detektovanje lica sa ili bez zaštitne maske

TTM Control omogućava detektovanje lica koje nosi odnosno ne nosi zaštitnu masku. Cilj ove beskontaktne funkcije TTM Control uređaja je sprečavanje širenja svih zaraza koje se prenose respiratornim putevima. TTM Control za detektovanje lica sa ili bez zaštitne maske je idealno rešenje za sve objekte i ustanove koje žele da deluju preventivno u trenutnim okolnostima. Beskontaktna funkcija TTM Control uređaja za detektovanje lica sa ili bez zaštitne maske je moguća zahvaljujući načinu konstrukcije uređaja i softveru, koji je njegov sastavni deo. TTM Control za detekciju lica sa ili bez zaštitne maske se postavlja ispred željenog objekta, kako bi uređaj mogao da izvrši detektovanje lica sa (bez) zaštitne maske, a koja ulaze u objekat. Detektovanje lica sa ili bez zaštitne maske je funkcija uređaja koja je moguća u vremenskom periodu od 1 s. Mogućnost prepoznavanja lica sa maskom se vrši na udaljenosti do 80 cm.