Dezificijensi

2 novembra, 2021

Dezinfekcija i dezinficijensi

Dezinfekcija je postupak uništenja najvećeg broja neželjenih mikroorganizama. U svrhu dezinfekcije se koriste razna fizička i hemijska sredstva, čijim dejstvom se uništava ili inhibira i ostala populacija organizama. Dezinficijensi predstavljaju koncentrisana jedinjenja, odnosno materije koje uklanjaju bakterije sa kože ili predmeta. Dezinficijensi su hemijska sredstva koja moraju biti ispitana i registrovana, a kojima se vrši dezinfekcija. Dezinfekcioni program TTM System-a nudi uspešnu dezinfekciju obuće, ljudi, vozila, radnih površina, podova, ruku, domaćinstava.
21 septembra, 2021

Dezinficijensi i načini dezinfekcije

Dezinficijensi su hemijska sredstva koja moraju biti ispitana i registrovana, a kojima se vrši dezinfekcija. Dezinficijensi su koncentrisana jedinjenja, odnosno materije koje uklanjaju bakterije sa kože ili predmeta. Dezinficijensi ubijaju mikroorganizme i baktericidna su sredstva. Zavisno od vrste dezinficijensa i željene namene, treba voditi računa o izboru dezinficijensa koji će se koristiti, kako bi zadovoljio svoju primarnu namenu – što bolje dezinfekciono dejstvo bez štetnosti po čoveka i okolinu i neželjenih efekata. Načini dezinfekcije zavise od predmeta dezinfekcije. Za dezinfekciju ljudi i vozila, koje su veoma važne u trenutnim okolnostima, TTM System nudi adekvatne i bezbedne proizvode sa visokim učinkom: Tunel za dezinfekciju ljudi (kosa, odeća i obuća) i Kapiju za dezinfekciju vozila (spoljašnja dezinfekcija vozila). Dezinfekcija površina, radnih prostora, predmeta i ruku je takođe moguća upotrebom nekih od proizvoda TTM System-a iz grupe Hemija za dezinfekciju.
14 decembra, 2020

Dezinficijensi

Dezinficijensi predstavljaju koncentrisana jedinjenja, odnosno materije koje uklanjaju bakterije sa kože ili predmeta. Dezinficijensi su hemijska sredstva koja moraju biti ispitana i registrovana, a kojima se vrši dezinfekcija. Dezinficijensi sadrže širok raspon aktivnih hemijskih stvari – biocida, koje inaktiviraju mikroorganizme, a u različitim proizvodima se mogu koristiti pojedinačno ili u kombinaciji. Biocidi se dele na one niskog, srednjeg i visokog stepena antimikrobne aktivnosti.
27 oktobra, 2020

Dezinficijensi koji se koriste za rad naših dezinfekcionih proizvoda

Dezinficijensi predstavljaju koncentrisana jedinjenja, odnosno materije koje uklanjaju bakterije sa kože ili predmeta. Dezinficijensi ubijaju mikroorganizme i baktericidna su sredstva. Dezinfekciona sredstva koja preporučujemo za korišćenje u našim dezinfekcionim proizvodima su: benzalkonijum hlorid (alkil-dimetil-benzil-amonijum-hlorid) u koncentraciji 0,05% i sredstva na bazi zeolita sa jonima srebra. Prilikom upotrebe dezinficijensa, potrebno je strogo primenjivanje svih mera koje su propisane za rukovanje dezinfekcionim sredstvima, a koja mogu biti štetna za ljude i okolinu.
22 oktobra, 2020

Dezinficijensi – sastav i svojstva

Dezinficijensi su supstance koje se koriste za uništavanje patogenih i drugih mikroorganizama na raznim površinama, medicinskoj opremi i drugim objektima. Dezinficijensi sadrže širok raspon aktivnih hemijskih supstanci – biocida. Biocidi inaktiviraju mikroorganizme, a u različitim se proizvodima mogu koristiti pojedinačno ili u kombinaciji sa drugima u cilju postizanja najboljih dezinfekcionih efekata. Da bi dezinficijens bio visokog učinka, neophodno je da ima sledeća svojstva: baktericidnost i virucidnost, brzo inicijalno dejstvo, degradibilnost, netoksične rezidue, selektivnu toksičnost, otpornost na spoljne činioce, da ne oštećuje podlogu, da je bez neugodnoga mirisa, da je ekloški prihvatljiv.