Otpočeta montaža poslovnog objekta za preduzeće BN DESIGN s.z.u.r. Vrnjačka Banja