Opštinska stambena agencija Vrnjačka Banja opremljena našim TTM Control uređajem