Opremanje hotelskog kompleksa Emrović Raj, Novi Pazar metalnim ormanima i metalnim policama