Naši Dezinfekcioni tuneli za prolaz ljudi u Domu zdravlja u sklopu Zdravstvenog centra Zaječar