Naš proizvod za prepoznavanje lica, merenje temperature i detekciju nošenja maske u JP „Šume-Goč“, Vrnjačka Banja