Namena TTM Control uređaja za prepoznavanje lica, maski i merenje temperature