Način rada TTM Control beskontaktnog uređaja i njegove pojedinačne funkcije