Način dezinfekcije ljudi upotrebom našeg Tunela za dezinfekciju ljudi