Način dezinfekcije ljudi primenom naših Tunela za dezinfekciju ljudi