Merenje temperature i detekciju nošenja zaštitnih maski – namena TTM Control uređaja