Kvalitet i bezbednost naših proizvoda i usaglašenost sa evropskim zahtevima – oznake CE i AAA