Koje mere opreza treba poštovati prilikom korišćenja Hemije za dezinfekciju