Klinika za ginekologiju i akušerstvo (Betanija) Novi Sad opremljena našim Tunelom za dezinfekciju ljudi