Vesti

8 juna, 2021

Izrada i montaža konstrukcije za LED panele na lokaciji Vukov spomenik

Za potrebe osvetljenja na lokaciji Vukov spomenik u Beogradu izradili smo i montirale konstrukcije za LED panele u skladu sa specifičnim zahtevom klijenta. Ove konstrukcije pripadaju grupi proizvoda TTM System-a – metalne konstrukcije. Sama konstrukcija se lako i jednostavno demontira. TTM System nudi sve garancije kvaliteta i sigurnosti kod upotrebe za ovu vrstu proizvoda iz grupe Metalne konstrukcije.
8 juna, 2021

Granična policija Srbije opremljena je sa 400 dezobarijera naše izrade

TTM SYSTEM je firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom dezinfekcionih barijera, dezinfekcionih kapija za vozila i dezinfekcionih tunela za ljude, kao i hemije za dezinfekciju ruku, radnih površina, podova i vozila. TTM Control je specifičan proizvod, koji našim korisnicima nudi više mogućnosti istovremeno – merenja temperature, detekciju nošenja zaštitne maske i prepoznavanje lica. Najrazličitiji tipovi metalnih konstrukcija i metalnih ormana su drugi segment naše proizvodnje i prodaje. Za potrebe našeg novog kupca Granična policija Srbije isporučili smo 400 dezobarijera, kako bi bili opremljeni svi objekti Uprave carine i na taj način omogućili efikasnu dezinfekciju gaznog dela obuće svih zaposlenih i ostalih lica.
8 juna, 2021

Izrada i montaža konstrukcije za led panele za Šoping centar Kragujevac Plaza

TTM System, između ostalog, nudi i metalne konstrukcije široke namene. Metalne konstrukcije obuhvataju izradu i montažu: magacinskih hala, proizvodnih hala, ostalih vrsta metalnih hala, krovne i garažne metalne sisteme, montažno-demontažne objekte, metalne ormane i metalne konstrukcije izrađene u skladu sa specifičnim zahtevima kupaca. Na zahtev kupca Šoping centar Kragujevac Plaza izrađene su i montirane konstrukcije za LED panele za potrebe ovog tržnog centra u Kragujevcu. LED ( Light Emitting Diodes) koriste tehnologiju svetlećih dioda i koriste se za osvetljenje u najrazličitijim prostorima i objektima.
16 marta, 2021

Dezinfekcioni hemijski proizvodi široke namene

Pored dezinfekcionih proizvoda kao što su dezobarijere, Dezinfekcioni tuneli za prolaz ljudi i dezinfekcione kapije za vozila, TTM System u ponudi ima i više vrsta proizvoda iz grupe Hemija za dezinfekciju. Hemija za dezinfekciju se radi kao univerzalna deterdžentna sredstva ili rastvor, kako bi namena bila što šira. Proizvodi iz grupe Hemija za dezinfekciju se koriste za dezinfikovanje ruku, svih radnih površina, podova, kao i unutrašnjosti vozila. Ova sredstva za dezinfekciju su namenjena kako domaćinstvima, tako i svim poslovnim subjektima, zdravstvenim i javnim ustanovama.
9 februara, 2021

Višenamenska hemija za dezinfekciju

TTM SYSTEM je firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom hemije za dezinfekciju ruku, podova i vozila. Proizvodnja se obavlja u našim pogonima, kao i kontrola procesa proizvodnje po svim fazama, a u cilju dobijanja proizvoda najvišeg kvaliteta. Hemija za dezinfekciju ruku, radnih površina, podova i vozila je deo našeg asortimana iz grupe dezinfekcionih proizvoda. Nudimo, iz ove grupe proizvoda, sledeće: univerzalno dezinfekciono deterdžentno sredstvo, rastvor za dezinfekciju i pranje podova, radnih površina, predmeta i opreme i sredstvo za dezinfekciju ruku i dezinfekciju površina.