Informacije

5 oktobra, 2021

Garantni rok za naše dezinfekcione proizvode

TTM System obezbeđuje svim svojim kupcima kompletnu logistiku. Ona podrazumeva isporuku i montažu dezinfekcionih proizvoda, kao i sve potrebne radove u garantnom roku. TTM System nudi kupcima Tunela za dezinfekciju garantni rok za kupljeni proizvod u trajanju do 12 meseci. U tom vremenskom periodu vršimo sve potrebne radove, kako bi dezinfekcioni proizvod nesmetano funkcionisao. takođe za naš dezinfekcioni proizvod Tuneli za dezinfekciju ljudi (Dezinfekcioni tuneli za prolaz ljudi) se nudi garancija u roku od 12 meseci od dana kupovine proizvoda. U garantnom roku vršimo sve potrebne radove, kako bi Tunel za dezinfekciju ljudi nesmetano i sigurno funkcionisao.
5 oktobra, 2021

U skladu sa zahtevima kupaca ponuda metalne konstrukcije – nosači za LED panele

Za LED panele TTM System izrađuje i montira metalne konstrukcije, kao nosače odnosno ramove u koje se jednostavno montira LED panel u žljebove na ramu. Konstrukcija za LED panele je idealno rešenje za ugradnju led panela većih dimenzija i to u vidu nadgradnih ramova. Ramovi mogu da se menjaju, kao i drajver ili panel, a da pri tome ostane postojeći ram. Sama konstrukcija se lako i jednostavno demontira. TTM System nudi sve garancije kvaliteta i sigurnosti kod upotrebe za ovu vrstu proizvoda iz grupe Metalne konstrukcije.
5 oktobra, 2021

Detektovanje lica sa ili bez zaštitne maske

TTM Control omogućava detektovanje lica koje nosi odnosno ne nosi zaštitnu masku. Cilj ove beskontaktne funkcije TTM Control uređaja je sprečavanje širenja svih zaraza koje se prenose respiratornim putevima. TTM Control za detektovanje lica sa ili bez zaštitne maske je idealno rešenje za sve objekte i ustanove koje žele da deluju preventivno u trenutnim okolnostima. Beskontaktna funkcija TTM Control uređaja za detektovanje lica sa ili bez zaštitne maske je moguća zahvaljujući načinu konstrukcije uređaja i softveru, koji je njegov sastavni deo. TTM Control za detekciju lica sa ili bez zaštitne maske se postavlja ispred željenog objekta, kako bi uređaj mogao da izvrši detektovanje lica sa (bez) zaštitne maske, a koja ulaze u objekat. Detektovanje lica sa ili bez zaštitne maske je funkcija uređaja koja je moguća u vremenskom periodu od 1 s. Mogućnost prepoznavanja lica sa maskom se vrši na udaljenosti do 80 cm.
28 septembra, 2021

Dezinfekcija – proizvodni program

Ponuda, iz grupe proizvoda Dezinfekcioni proizvodi, je takva da nalazi primenu u svim firmama i institucijama i ustanovama, bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bave. Dezinfekcioni proizvodi su namenjeni dezinfekciji: obuće (dezinfekcione barijere), ljudi (Dezinfekcioni tuneli za prolaz ljudi), vozila (Kapije za dezinfekciju vozila), dezinfekciju ruku, vozila i najrazličitijih površina (Hemija za dezinfekciju). Svi proizvodi za dezinfekciju se rade u proizvodnim pogonima TTM System-a i osnovne karakteristike proizvoda su brzi rokovi isporuke, pristupačne cene, jednostavna upotreba i potpuna sigurnost prilikom upotrebe za sve kupce dezinfekcionih proizvoda.
28 septembra, 2021

Za beskontaktno merenje temperature – inovativni uređaj firme TTM System

Beskontaktno merenje temperature je postupak merenja telesne temperature sa bezbedne udaljenosti. Upotrebom TTM Control uređaja, kao vrlo jednostavnog i pri tome vrlo efikasnog rešenja, omogućava se prevencija širenja raznih bolesti koje se manifestuju povišenom telesnom temperaturom, kao i adekvatno reagovanje u slučaju ako osoba ima povišenu ili suviše nisku telesnu temperaturu u odnosu na normalne vrednosti. Od posebnog je značaja što se ove funkcije mogu vršite bez kontakta i potpuno bezbedno i za lice kojem se meri temperatura i za lice koje koristi TTM Control uređaj za očitavanje temperature.