Informacije

21 septembra, 2021

Dezinficijensi i načini dezinfekcije

Dezinficijensi su hemijska sredstva koja moraju biti ispitana i registrovana, a kojima se vrši dezinfekcija. Dezinficijensi su koncentrisana jedinjenja, odnosno materije koje uklanjaju bakterije sa kože ili predmeta. Dezinficijensi ubijaju mikroorganizme i baktericidna su sredstva. Zavisno od vrste dezinficijensa i željene namene, treba voditi računa o izboru dezinficijensa koji će se koristiti, kako bi zadovoljio svoju primarnu namenu – što bolje dezinfekciono dejstvo bez štetnosti po čoveka i okolinu i neželjenih efekata. Načini dezinfekcije zavise od predmeta dezinfekcije. Za dezinfekciju ljudi i vozila, koje su veoma važne u trenutnim okolnostima, TTM System nudi adekvatne i bezbedne proizvode sa visokim učinkom: Tunel za dezinfekciju ljudi (kosa, odeća i obuća) i Kapiju za dezinfekciju vozila (spoljašnja dezinfekcija vozila). Dezinfekcija površina, radnih prostora, predmeta i ruku je takođe moguća upotrebom nekih od proizvoda TTM System-a iz grupe Hemija za dezinfekciju.
21 septembra, 2021

Beskontaktno prepoznavanje lica u cilju efikasnije evidencije zaposlenih

TTM Control je multifunkcionalni, beskontaktni uređaj, koji u sebi objedinjuje više mogućnosti među kojima je i beskontaktno prepoznavanje (identifikacija) lica, kao osnov za vođenje evidencije zaposlenih. Evidencija zaposlenih, upotrebom TTM Control uređaja, omogućava kompanijama ažurnu evidenciju radnika i sprečava manipulacije koje su bile moguće kod upotrebe kartičnih sistema za čekiranje prilikom ulaska u objekat. Softver TTM Control-a nudi korisnicima mogućnost kontrole kretanja zaposlenih u svakom trenutku i to tako da se u stalno može videti kada je zaposleni ušao ili izašao iz objekta i koliko se zadržao u ili van njega. Na osnovu svih dobijenih podataka, softver kreira listu i kompanija ima uvid u evidenciju zaposlenih putem izveštaja koji im se dostavlja.
14 septembra, 2021

Način dezinfekcije ljudi upotrebom našeg Tunela za dezinfekciju ljudi

Tunel za dezinfekciju ljudi omogućava beskontaktnu dezinfekciju ljudi i to sledećih delova: ruku, lica, kose, odeće i obuće. Dezinfekcija ljudi proizvodom Tunela za dezinfekciju ljudi je moguća zahvaljujući samoj konstrukciji i načinu funkcionisanja. Tunel za dezinfekciju ljudi je dezinfekcioni proizvod, koji ima veliki učinak u smislu dezinfekcije i sprečavanja širenja zaraze, uz minimalnu potrošnju električne energije i dezinfekcionih sredstava. Takođe je za Tunel za dezinfekciju ljudi karakteristična trajnost uređaja uz minimalna održavanja.
14 septembra, 2021

Servis i održavanje TTM Control uređaja

TTM Control je naš inovativni proizvod, jedinstven na domaćem tržištu i u potpunosti prilagođen njegovim aktuelnim zahtevima. TTM System svim svojim kupcima TTM multifunkcionalnog i beskontaktnog uređaja obezbeđuje održavanje tomom perioda upotrebe uređaja. Održavanje uređaja za merenje telesne temperature, detekciju nošenja zaštitnih maski i prepoznavanje lica se vrši na dva načina. Ukoliko se korisnici TTM Control proizvoda odluče za funkcije merenja temperature i prepoznavanje nošenja zaštitne maske, uređaju se na mesečnom nivou čisti memorija i vrši redovno ažuriranje softver-a. Ukoliko se korisnici TTM Control uređaja odluče za funkcije prepoznavanja lica i kontrolu pristupa, tada se u sklopu održavanja uređaja nudi mogućnost tehničke podrške od strane TTM System-a za sve nejasnoće i pomoć pri radu softvera. U sklopu ove usluge se nudi i opcija čuvanja podataka na serveru TTM System-a ili na serveru korisnika uređaja.
14 septembra, 2021

Proizvod EKO – STERIL iz naše ponude sredstava Hemija za dezinfekciju

Hemija za dezinfekciju, iz naše ponude, je višenamenska i obuhvata proizvode za dezinfekciju ruku, dezinfekciju radnih površina, dezinfekciju podova i dezinfekciju vozila (dezinfekcija unutrašnjosti vozila). EKO – STERIL, univerzalno dezinfekciono deterdžentno sredstvo, je koncentrisan rastvor za pranje i dezinfekciju: vodootpornih podova, opreme u prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, javnim ustanovama i domaćinstvu.