Kao se može kombinovati korišćenje naših proizvoda Dezinfekcioni tunel za ljude i TTM Control uređaj u cilju prevencije zaraze