Hala za proizvodnju TTM SYSTEM-a napravljena za potrebe kompanije B&N dizajn d.o.o. Pančevo