Granična policija Srbije opremljena je sa 400 dezobarijera naše izrade