Garantni rok za naše proizvode Dezinfekcioni tuneli za ljude i Dezinfekcione kapije za vozila