Donacija TTM SYSTEM-a Domu zdravlja Nikola Džamić, Vrnjačka Banja u vidu Dezinfekcionog tunela za ljude