Dezinficijensi koji se preporučuju za korišćenje prilikom upotrebe naših dezinfekcionih proizvoda