Bezbednost za korisnike kod upotrebe naših proizvoda – oznake CE i AAA